خانه تاریخی نصیر الملک

فضای مجازی

خانه تاریخی نصیرالملک و کلم پلو و سالاد شیرازی
تهیه کننده : سید علی غمخوار
کارگردان : محمد حسن خردل

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۵ تیر ۱۳۹۸