خورش گشنیز و آلو (جنوبی

کاشانه مهر

گشنیز خور د شده 1 کیلو 
مرغ 400گ
پیاز درشت یک عدد
سیب زمینی دوعدد
روغن به میزان لازم
زعفران حل شده مقداری
نمک فلفل ادویه و زرد چوبه به میزان لازم
سیر دوحبه
آب به میزان لازم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ تیر ۱۳۹۸