تفاوت اوقات فراغت با بیکاری

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی در رابطه با تفاوت اوقات فراغت با بیکاری در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۸ تیر ۱۳۹۸