دکلمه شاهچراغ

حرم سوم

ویژه برنامه دهه کرامت به صورت زنده از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام 

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۱۹ تیر ۱۳۹۸