دختران خادم

خوشا شیراز

گفتگو با جمعی از دختران خادمین حرمین در برنامه خوشا شیراز به مناسبت روز دختر

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ تیر ۱۳۹۸