جانا

خوشا شیراز

اجرای ترانه جانا تولید واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس با صدای آرش کریمی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ تیر ۱۳۹۸