تیرازیس

خوشا شیراز

اسم شیراز از کجا آمده؟
شیراز در متون قدیم به چه اسمی خوانده میشده است ؟
اینها رو میتونید در آیتم دمنوش مشاهده کنید
آیتم دمنوش و سخنان دکتر درودی شیراز شناس در رابطه با شیراز و آداب و رسوم این شهر

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ تیر ۱۳۹۸