جراح قلب کودکان

خوشا شیراز

گفتگو با دکتربهرام قاسمی جراح و فوق تخصص جراحی قلب کودکان و افتخار علمی استان فارس در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ تیر ۱۳۹۸