صنعت پوشاک

تار و پود

تار و پود ویژه برنامه اقتصادی صدا و سیمای مرکز فارس
موشوع : مشکلات صنعت پوشاک و نساجی در استان فارس
مهمانان :
جناب آقای کاظم حقیقی مقدم مدیر اتحادیه صنف خیاطان و تولید کنندگان پوشاک فارس
جناب آقای ابراهیم حسینی رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت فارس

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۷ تیر ۱۳۹۸