صدای آشنای کودکی

خوشا شیراز

گفتگو با خانم شوکت حجت دوبلر و ایفا کننده دوبله نقش های ماندگار انیمیشنی مثل فوتبالیست ها و خانم کیمیا گیلانی مجری کودک در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ تیر ۱۳۹۸