قطع آب در شیراز

بازتاب

گفتگو با جناب آقای نظر پور مدیر کل شرکت آب و فاضلاب شیراز با موضوع قطع آب در شیراز در برنامه بازتاب

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۳۰ تیر ۱۳۹۸