عمارت عباس قلی خان

طعم جوانی

معرفی اقامتگاه بوم گردی عباس قلی خان در آباده استان فارس

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۳۱ تیر ۱۳۹۸