مخترع جوان فیروزآبادی

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای مسعود تمدن از مخترعین جوان و خلاق استان فارس در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳۱ تیر ۱۳۹۸