آبشار زرنو

فضای مجازی

آبشار زرنو هرایرز
جاده شیراز نور آباد
فاصله : 155 کیلومتر تا شیراز
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۱ تیر ۱۳۹۸