تنگ خرم ناز

فضای مجازی

تنگ خرم ناز
فاصله :
116 کیلومتر تا شیراز 
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۱ تیر ۱۳۹۸