دشت لاله واژگون

فضای مجازی

دشت لاله واژگون کمهر
جاده شیراز سپیدان 
فاصله : 85 کیلومتر تا شیراز

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۳۱ تیر ۱۳۹۸