گام دوم

گام دوم

گفتگو با جناب آقای حسن جوکار ، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات فارس در برنامه گام دوم
 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱ مرداد ۱۳۹۸