سوزه مهربون

فارسی شو

اجرای آهنگ لری کوروش رضوانی فر به نام سوزه مهربون در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳ مرداد ۱۳۹۸