مالیات بر درآمد پزشکان

بازتاب

گفتگو با خانم دکتر حمیرا وفایی عضو نظام پزشکی شیراز و آقای دکتر کشاورزی مدیر ارزیابی اقتصادی در بخش سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، هزینه یابی در بخش سلامت و جناب آقای هاشمی مدیر کل اداره امور مالیاتی استان فارس در استان فارس در رابطه با استفاده از دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۶ مرداد ۱۳۹۸