6 مردادماه

فضای مجازی

 خبرگرافی 
مروری بر اخبار مهم استان فارس و کشور
6 مردادماه  ۱۳۹۸

رسانه مجازی فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۶ مرداد ۱۳۹۸