تئاتر خیابانی شهروند کودک

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

افتتاحیه جشنواره تئاتر خیابانی شهروند کودک
مکان : شیراز - فرهنگسرای هنر
زمان : مرداد 98

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۹ مرداد ۱۳۹۸