حسین آباد سیاخ دارنگون

هم ولایتی

هم ولایتی اینبار به سراغ روستای سیخ دارنگون رفته تا شما رو با فرهنگ اصیل این منطقه از فارس آشنا کنه
غذاهای محلی از کلک مقوی گرفته تا آش دوغ سنتی و منظره های دلپذیر و زیبای روستای حسین آباد همه و همه از جاذبه های گردشگری این منطقه است

هم ولایتی
۹ مرداد ۱۳۹۸