آخرین وضعیت آتش سوزی هتل آسمان

فضای مجازی

تشریح آخرین وضعیت آتش سوزی در هتل آسمان شیراز 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۳ مرداد ۱۳۹۸