سوانح ترافیکی

بازتاب

موضوع: وضعیت جاده های استان و حوادث ترافیکی
مهمانان این قسمت از بازتاب :
جناب آقای مهندس سیاهپوری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
سرهنگ دهقانی رئیس پلیس راه شمال استان فارس

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۳ مرداد ۱۳۹۸