دکلمه زیبا از دختر قشقایی

فارسی شو

وطنم ایرانم 
دکلمه زیبا با زبان ترکی قشقایی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۴ مرداد ۱۳۹۸