ایل قشقایی

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای  قائمی کارشناس فرهنگی و ادبی ایل قشقایی در رابطه با فرهنگ و آداب و رسوم ایل بزرگ قشقایی
 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۴ مرداد ۱۳۹۸