خبرگرافی 12 مرداد

فضای مجازی

 خبرگرافی 
مروری بر اخبار مهم استان فارس و کشور
12 مردادماه  ۱۳۹۸

رسانه مجازی فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۸