زیورآلات خاتم

کاشانه مهر

آموزش زیورآلات خاتم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر
مدرس: استاد فلاح پور

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ مرداد ۱۳۹۸