خبرنگار شجاع

فارسی شو

گفتگو با سرکار خانم پارسایی از خبرنگاران جوان و شجاع خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس به مناسبت روز خبرنگار 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۶ مرداد ۱۳۹۸