لبخند بزن زیبا

فارسی شو

اجرای ترانه لبخند بزن با صدای علی فقیهی در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۶ مرداد ۱۳۹۸