ماهی تنوری بوشهری

فارسی شو

مستند تهیه ماهی تنوری بوشهری به روش کاملا سنتی و بومی استان بوشهر

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۷ مرداد ۱۳۹۸