سیره امام باقر علیه السلام

مذهبی

گفتگو با حجت السلام حاج آقا عیدی در رابطه با زندگی امام باقر علیه السلام در ویژه برنامه شهادت امام باقر علیه السلام از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهرچاغ علیه السلام 

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱۹ مرداد ۱۳۹۸