جاسم خدارحمی

فارسی شو

گفتگو با خواننده محبوب لر جاسم خدارحمی در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۰ مرداد ۱۳۹۸