خوبش کردی

فارسی شو

اجرای ترانه خوبش کردی با صدای جاسم خدارحمی
متن ترانه :
دلمه بِهسی وه جونُم، دوور تقصیر تنه / خدا خوش دونه قضا دور سرت پیت ایکنه تِر چی ایگردی کسی بهض مو گیرت د نیا / تی خدا فقط برم پرسش (پرس وش) کنم فیست چنه خوبش کردی، دلمه عاشقت کردی، زی قلب منه دِردی، په ایسو جمش کو خوبش کردی دل ختم اسیر وابی، تی دلم وه گیر وابی په ایسه جمش کو راس ایگی جمش کو ته یار بالا بلند منی، یار پل کمند منی، نیترم وه تو دیر وابوم وه سی یه لحظه تو که سیم عین نفس نفسی، دیم و بوم همه ی کسی تا ایبینمت قلبم ایفته هی وه لرزه خوبش کردی، دلمه عاشقت کردی، زی قلب منه دِردی، په ایسو جمش کن خوبش کردی دل ختم اسیر وابی، تی دلم وه گیر وابی په ایسه جمش کن راس ایگی جمش کن

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۰ مرداد ۱۳۹۸