تغذیه در بیماری دیابت

سلامت باشید

گفتگو با جناب آقای دکتر افتخاری متخصص تغذیه در رابطه با تغذیه در بیماران دیابتی در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸