یوسف گم گشته

فارسی شو

اجرای ترانه یوسف گم گشته با صدای آقای رجایی در ویژه برنامه عید ولایت 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۲ مرداد ۱۳۹۸