امام علی در قرآن

فارسی شو

چرا نام امام علی علیه السلام در قرآن نیامده؟
گفتگو با حجت السلام عیدی در ئیژه برنامه عید غدیر 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۳ مرداد ۱۳۹۸