حضرت یار

فارسی شو

اجرای ترانه حضرت یار با صدای آقای فانوسی در ویژه برنامه عید غدیر

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۳ مرداد ۱۳۹۸