از افتتاح دیوار تا یه هدیه بی سر و صدا به مردم

خوشا شیراز

مجازستان و داغ های مجازی هفته ای که گذشت در برنامه خوشا شیراز

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ شهریور ۱۳۹۸