آرزوی پر زدن

خوشا شیراز

اجرای ترانه جدید از مهدیا علیزاده در برنامه خوشا شیراز 
زیر باران خیس و سرگشته 
دل به دنبالت اسیر گشته
باز پیدا شد دری بسته 
راه می جویم کمی خسته
آرزوی پر زدن دارم 
من هوای تازه کم دارم
در بسته و من حیرانم 
آرزوی پر زدن دارم 
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ شهریور ۱۳۹۸