آزیتا ترکاشوند

خوشا شیراز

گفتگو با خانم آزیتا ترکاشوند بازیگر و هنر مند مشهور در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ شهریور ۱۳۹۸