در روز چهارم واقعه چه گذشت ؟

ویژه محرم

 وقایع نگار محرم
روایت روز چهارم را بشنوید

یا حسین (ع)
۳ شهریور ۱۳۹۹