سلیمان بن رزین

تولیدات ویژه محرم

شکوه یاران
مجموعه ده قسمی تهیه شده در شبکه فارس برای معرفی یاران خاص امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا
این قسمت :سلیمان بن رزین
سلیمان بن رزین غلام امام حسین(ع) و سفیر ایشان به سوی اشراف بصره بود. پس از آنکه نامه امام به دست ابن زیاد افتاد، دستور داد سلیمان را به شهادت رساندند. او نخستین شهید قیام امام حسین(ع) به شمار می‌آید.

محرم 1401
۱۰ مرداد ۱۴۰۱