جبلة بن علی از قبیله شیبان

تولیدات ویژه محرم

شکوه یاران
مجموعه ده قسمی تهیه شده در شبکه فارس برای معرفی یاران خاص امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا
این قسمت :جبلة بن علی از قبیله شیبان

جبلة بن علی از قبیله شیبان (قبیله‌ای معروف از بکر بن وائل) بود. او را از شجاعان کوفه دانسته‌اند. در برخی منابع آمده است که جبلة بن علی در جنگ صفین در سپاه امام علی(ع) بود. وقتی مسلم بن عقیل در کوفه قیام کرد، جبله او را همراهی کرد.

در واقعه کربلا
جبله پس از شهادت مسلم، نزد قبیله خود رفت و پنهان شد و وقتی امام حسین(ع) به کربلا آمد، به ایشان پیوست. او در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسید

محرم 1401
۱۰ مرداد ۱۴۰۱