قَیس بن مُسْهِر (مُسَهَّر) صَیداوی

تولیدات ویژه محرم

شکوه یاران
مجموعه ده قسمی تهیه شده در شبکه فارس برای معرفی یاران خاص امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا
این قسمت :قَیس بن مُسْهِر (مُسَهَّر) صَیداوی
قَیس بن مُسْهِر (مُسَهَّر) صَیداوی اَسدی، نامه‌رسان بین امام حسین(ع) ، کوفیان و مسلم بن عقیل که در قادسیه به دست نیروهای عبیدالله بن زیاد گرفتار شد و چند روز قبل از واقعه عاشورا به شهادت رسید. نام وی در زیارت الشهدا آمده است.
هنگامی‌که قیس به قادسیه رسید، حصین بن نمیر او را دستگیر نمود. حُصَین، قیس را پیش عبیدالله بن زیاد فرستاد تا ابن زیاد درباره او تصمیم‌گیری کند. وی قبل از دستگیری نامه‌ای که به همراه داشت را پاره کرد تا به دست دشمن نیفتد
پس از افشاگری‌های قیس، ابن زیاد دستور داد او را از بالای بام قصر پایین انداخته و به شهادت رساندند. سپس ابن زیاد دستور داد بدن وی را قطعه قطعه کردند

محرم 1401
۱۰ مرداد ۱۴۰۱