در روز هشتم واقعه چه گذشت ؟

ویژه محرم

 وقایع نگار محرم
روایت روز هشتم را بشنوید

یا حسین (ع)
۷ شهریور ۱۳۹۹