چکو چکو

ویژه محرم

مستند چکو چکو ، مراسم آیینی عزاداری محرم در شهرستان استهبان استان فارس را به شما معرفی میکند و به بنیان هایی که این نوع از عزاداری بر آن بنا شده است 


 

یا حسین (ع)
۱۷ شهریور ۱۳۹۸