فارس غرق در ماتم

ویژه محرم

همزمان با عاشورای حسینی شهر شیراز میزبان دسته جات و هیات عزاداری از شهرهای اطراف است که برای عزاداری به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در حرکت هستند.

دسته جات زنجیرزن شیراز نیز از صبح وارد حرم مطهر شدند و پس از زنجیرزدن در مقابل ضریح مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ایستاده سینه زنی می کنند.

عزاداران حسینی در تمامی شهرستان های استان فارس از جمله کازرون، جهرم، قیر و کارزین، استهبان و... مشغول عزاداری عاشورای حسینی هستند.

عزاداری عاشورای حسینی تا بعد از اقامه نماز ظهر ادامه خواهد داشت

یا حسین (ع)
۱۹ شهریور ۱۳۹۸