در روز دهم واقعه چه گذشت ؟

ویژه محرم

 وقایع نگار محرم
روایت روز دهم را بشنوید

یا حسین (ع)
۹ شهریور ۱۳۹۹