نوای نی در شام غریبان

ویژه محرم

برنامه زنده ویژه شام غریبان حضرت امام حسین علیه السلام 

یا حسین (ع)
۲۱ شهریور ۱۳۹۸